โปรแกรมเดินทางจากเชียงของไปหลวงพระบาง

โปรแกรมเรือ “นาคีแห่งลำน้ำโขง”

โปรแกรมเดินทางไปหลวงพระบาง  2 วัน 1 คืน (เชียงของ-ปากแบง-หลวงพระบาง)

(เรือนาคีออกจากท่าห้วยทรายเฉพาะวัน พุธ, ศุกร์ และอาทิตย์)

 

วันที่ 1  (พุธ,ศุกร์,อาทิตย์)   เชียงของ – ปากแบง :

เช้า     07.50 น.  รถบริการไปรับท่านที่โรงแรมที่ท่านได้แจ้งไว้ เพื่อมาส่งที่จุดตรวจ ต.ม.   สต๊าฟจะคอยดูแลและลำเลียงสัมภาระให้ท่าน  เสร็จแล้วลงเรือเล็กที่ท่าเรือ อ.เชียงของ เพื่อข้ามไปยังเมืองห้วยทราย ไกด์ของเรารอต้อนรับอยู่ที่นั่นจากนั้นพาท่านลงเรือใหญ่ที่ท่าเรือห้วยทราย

        09.00 น. ไกด์พาท่านนั่งเรือ จากเมืองห้วยทราย ล่องลำน้ำโขง ขณะเดินทางท่านจะได้ชมวิวแม่น้ำโขงตลอดสองข้างทางและพักผ่อนตามอัธยาศัย  ระหว่างการเดินทางเรามีอาหารว่าง ชา กาแฟ และผลไม้ พร้อมบริการท่านตลอดเวลา  เมื่อเข้าสู่บ้านปากทา จุดเชื่อมบรรจบ ระหว่าง ลำน้ำโขง และน้ำทาที่ไหลลงจากเมือง หลวงน้ำทา จุดนี้ ชาวเรือเรียกว่า บ้านท่าด่าน เพราะมีจุดตรวจเช็คเรือ ที่แล่นขึ้น-ลง ในลำน้ำโขงตอนบน ของประเทศลาว

    11.00 น. แวะเที่ยวหมู่บ้านกกเม้ย เยี่ยมชมวีถีชาวบ้าน

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวันในเรือ

เย็น     เดินทางถึงเมืองปากแบง เข้าพักที่โรงแรมเพชรโชคชัย หรือโรงแรมอื่นๆในระดับเดียวกัน เชิญท่านพักผ่อนเที่ยวชมเมืองปากแบงตามอัธยาศัย  รวมเวลาเดินทางรวมท่องเที่ยวโดยประมาณ 7 ชม.ระยะทางทั้งหมด 150 กิโลเมตร

 
 

วันที่ 2  (พฤหัส,เสาร์,จันทร์)    ปากแบง – หลวงพระบาง :

หลังจากท่านรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้ว

เช้า     08.00น. เรือเดินทางออกจากเมืองปากแบง ไปยังหลวงพระบาง ระหว่างทางไกด์พาหยุดแวะเยี่ยมชมหมู่บ้านต่างๆ

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวันในเรือ

      ไกด์พาท่านเที่ยวชม “ถ้ำติ่ง” สถานที่ศักดิ์สิทธิ์โบราณของหลวงพระบาง

เย็น    เวลาประมาณ 16.00น. ถึงเมืองหลวงพระบางโดยสวัสดิภาพ  จัดเตรียมรถพาท่านไปส่งตามที่หมายที่ท่านได้แจ้งไว้ รวมเวลาเดินทางรวมท่องเที่ยวโดยประมาณ 8 ชม. ระยาทางทั้งหมด 180 กิโลเมตร

 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางโปรแกรมนี้ 4,600 บาท/ท่าน ราคานี้รวม :

ค่าที่พักโรงแรมเพชรโชคชัย (หรือโรงแรมอื่นในระดับเดียวกัน) 1 คืนที่เมืองปากแบงและอาหารเช้า (*พักห้องเดี่ยวคิดค่าบริการเพิ่มท่านละ 600บาท)  

อาหารกลางวัน 2 มื้อ  ,อาหารว่างบริการตลอดการเดินทาง 

บริการรถรับจากโรงแรมในเมืองเชียงของ (หรือโรงแรมในห้วยทราย) ไปยังจุดตรวจ-ท่าเรือห้วยทราย และบริการรถส่งท่านจากท่าเรือใหม่หลวงพระบางไปยังโรงแรมในหลวงพระบางที่ท่านได้แจ้งไว้

ไกด์นำเที่ยว (ภาษา อังกฤษ/ไทย/ลาว)

**เราต้องการผู้โดยสารขั้นต่ำ 4 คน ต่อการเดินทาง**

สนใจติดต่อหรือสอบถามเพิ่มเติมที่  adisak.star@gmail.com  โทรศัพท์ : 086-7799421 ,053-196638


Comments